ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ website

– Γιατί να κάνω Website;
– Γιατί βελτιώνουν την είκονα του Brand σας!

Με το που σας ρωτήσει ο πελάτης που μπορεί να δει λίγα πράγματα για το εστιατόριό σας τι θα του πείτε; 

Έχοντας ένα Website έχετε μια ολοκληρωμένη online παρουσία. Μια όμορφη αρχική σελίδα, μια Gallery με φωτογραφίες που κάνουν τα σάλια σου να τρέχουν, έναν χάρτη και μια φόρμα επικοινωνίας δείχνει επαγγελματισμό και οργάνωση. Έτσι φέρνουμε πιό κοντά τον πελάτη και θα εμπιστευτεί πιό εύκολα μια επίσκεψη στο εστιατοριό σας.

Έχετε όλη την εικόνα της επιχείρησής σας “σουλουπωμένη” χώρις να βάζετε δύσκολα στους δυνητικούς σας επισκέπτες.